เกี่ยวกับงานไม้

เรื่องราวเกี่ยวกับงานไม้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนความสามารถในการช่าง เพิ่มทักษะในการแกะสลัก ลงสี ทำโครงบ้าน

ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น งานฝีมือหรือทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งทางเราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงความรู้พื้นฐานเบื้องต้น และ เทคนิคต่างๆรวมไปถึงข้อแนะนำ